SDS EXMOST - stavby mostů všech typů

Aktuálně

Slavnostní otevření mostů na R7 u obcí Stehelčeves a Knovíz

[20.11.2014]

 

více

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice

[06.08.2014]

Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku.

více

Údržba podchodu Jírova na ul. Novolíšeňská ev.č. BM-587

[05.08.2014]

Stávající podchod ev.č. BM-587 pro pěší pod ulicí Novolíšeňská propojuje jižní část sídliště s jeho centrem kolem radni UMČ na ul. Jírova v Brně.

více

Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka

[29.04.2014]

 

více

Silnice III/4785 přeložka ul. Bílovecké Ostrava

[17.01.2014]

Stavba řeší výstavbu nové komunikace silnice v intravilánu městské části Svinov. Jedná se o přeložku silnice III/4785 do nové trasy.

více
www.exmost.cz

Kontakty:

Sídlo společnosti:

SDS EXMOST spol.s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno

tel.: +420 543 432 311
fax: +420 543 432 301
mobil: +420 606 735 184
e-mail: exmost@exmost.cz

Profil společnosti

 
Společnost SDS EXMOST spol. s r.o. se orientuje na speciální mostní činnosti a stavby mostů všech typů, tj. ocelových, spřažených, železobetonových, předepnutých a monolitických.
 
Od roku 1997 se společnost člení na:
  • středisko specializovaných činností pro dopravní stavitelství,
  • středisko staveb mostů a projekčně-inženýrské středisko.
 
V roce 1999 se společnost rozrostla o:
  • středisko sanací mostů.

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o. je držitelem certifikátů:
  • ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality
  • ČSN EN ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu
  • ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu a ochrany zdraví při práci

Ocelové mosty

silniční, železničné

Komplexní dodávky ocelových mostů tzv. "na klíč" včetně optimalizace návrhu konstrukce.

| více |

Železobetonové mosty

silniční, železničné, opravy, sanace

Široké možnosti využití monolitických železobetonových konstrukcí.

| více |

Provizorní mosty

podporné skuže, těžké lešení, lávky

Realizace nejrůznějších typů provizorních konstrukcí.

| více |