SDS EXMOST - stavby mostů všech typů

Aktuálně

II/137 Tábor Švehlův most

[30.06.2016]

Jedná se o most evid. č. 137-014 (Švehlův most) převádějící silnici II/137 přes řeku Lužnici v Táboře.

více

I/67 Karviná, most ev.č. 67-013

[15.03.2016]

více

I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037

[02.03.2016]

více

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice

[04.08.2015]

Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku.

více
www.exmost.cz

Kontakty:

Sídlo společnosti:

SDS EXMOST spol.s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno

tel.: +420 543 432 311

Profil společnosti


Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.1.2017, č.j. KSBR 24 INS 21712/2016-B-35 byl na majetek společnosti SDS EXMOST spol. s r. o. prohlášen konkurs. Veškerá dispoziční oprávnění přešla tímto dnem na insolvenční správkyni Mgr. Bc. Lenku Dymákovou, se sídlem Švermova 1128/2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Ve všech věcech týkajících se společnosti SDS EXMOST spol. s r.o., jejího majetku, i v případě zájmu o pronájem dopravního značení nebo mostních provizorií se prosím obracejte přímo na insolvenční správkyni, a to prostřednictvím e-mailu: dymakova@dymakova.cz, tel. 731 95 05 38. Případně písemně na adrese: Švermova 1128/2, 591 01 Žďár nad Sázavou.


Společnost SDS EXMOST spol. s r.o. se orientuje na speciální mostní činnosti a stavby mostů všech typů, tj. ocelových, spřažených, železobetonových, předepnutých a monolitických.
 
Od roku 1997 se společnost člení na:
  • středisko specializovaných činností pro dopravní stavitelství,
  • středisko staveb mostů a projekčně-inženýrské středisko.
 
V roce 1999 se společnost rozrostla o:
  • středisko sanací mostů.

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o. je držitelem certifikátů:
  • ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality
  • ČSN EN ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu
  • ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu a ochrany zdraví při práci

Ocelové mosty

silniční, železničné

Komplexní dodávky ocelových mostů tzv. "na klíč" včetně optimalizace návrhu konstrukce.

| více |

Železobetonové mosty

silniční, železničné, opravy, sanace

Široké možnosti využití monolitických železobetonových konstrukcí.

| více |

Provizorní mosty

podporné skuže, těžké lešení, lávky

Realizace nejrůznějších typů provizorních konstrukcí.

| více |