SDS EXMOST - stavby mostů všech typů

Aktuálně

II/137 Tábor Švehlův most

[30.06.2016]

Jedná se o most evid. č. 137-014 (Švehlův most) převádějící silnici II/137 přes řeku Lužnici v Táboře.

více

I/67 Karviná, most ev.č. 67-013

[15.03.2016]

více

I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037

[02.03.2016]

více

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice

[04.08.2015]

Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku.

více
www.exmost.cz

Aktuality

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice

Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku.
 
Investor: ŘSD ČR, správa Ostrava
Kraj: Moravskoslezský 
Spolupráce ve sdružení s: MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.
 
Stavba svým charakterem odpovídá věcnému vymezení cíle programu 327 110 Výstavba a obnova silnic I.třídy a navazuje na podprogram 327 111 Výstavba obchvatů sídel a nových silnic I.třídy. Stavba je zároveň součástí usnesení vlády ČR na urychlení výstavby a modernizace silniční infrastruktury v souvislosti s projektem Hyundai v Nošovicích, z roku 2006.
 
Stavba představuje definitivní řešení propojení R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice (R 48) - Mosty u Jablunkova. Výstavba je rozdělena do 7 fází. 
Celková délka stavby 6 240 m. Celkový počet mostních objektů je 12. Stavba zahnuje také 1 mimoúrovňovou křižovatku. 
Předpokládáný termín uvedení do provozu v roce 2017.
 

I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/11 Oldřichovice - Bystřice