SDS EXMOST - stavby mostů všech typů

Aktuálně

II/137 Tábor Švehlův most

[30.06.2016]

Jedná se o most evid. č. 137-014 (Švehlův most) převádějící silnici II/137 přes řeku Lužnici v Táboře.

více

I/67 Karviná, most ev.č. 67-013

[15.03.2016]

více

I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037

[02.03.2016]

více

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice

[04.08.2015]

Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku.

více
www.exmost.cz

Aktuality

II/137 Tábor Švehlův most

Jedná se o most evid. č. 137-014 (Švehlův most) převádějící silnici II/137 přes řeku Lužnici v Táboře.

Investor: Jihočeský kraj
Kraj: Jihočeský
 
Stávající most tvoří železobetonová konstrukce o celkové délce 176,8 m. Hlavní pole je
v průměrné výšce 27,0 m nad normální hladinou vody v řece Lužnici. Most byl postaven v letech 1934-1935 a je veden jako technická památka. Hlavní pole mostu je řešeno jako štíhlý železobetonový deskový oblouk spolupůsobící s tuhou mostovkou, která je s obloukem spojená ve vrcholu a po 6,80 m kyvnými železobetonovými stojkami. Pilíře tohoto pole jsou železobetonové, komorové, průlezné, duté a jsou vetknuty do patek oblouku. V hlavách pilířů jsou umístěny dvojice železobetonových kyvných stojek nesoucích jak mostovku v hlavním poli, tak navazující železobetonové rámové konstrukce - na levém břehu o 2 polích, na pravém břehu o 4 polích. Rámové stojky jsou tvořeny štíhlou železobetonovou stěnou. Na krajních opěrách je mostovka uložena prostřednictvím železobetonových vrubových kloubů.
Mostovku po celé délce mostu tvoří trámový rošt, skládající se z podélných trámů, desky mostovky, podporových a mezipodporových příčníků. Izolace mostovky je vanová z izolačního souvrství z NAIP. Šířka nosné konstrukce včetně vyložených konzol pod římsami je 9,5 m, šířka mostu po opravě z roku 1992 je 9,76 m.
 
3C7I4603.jpg 3C7I4503.jpg 3C7I4731.jpg