SDS EXMOST - stavby mostů všech typů

Aktuálně

II/137 Tábor Švehlův most

[30.06.2016]

Jedná se o most evid. č. 137-014 (Švehlův most) převádějící silnici II/137 přes řeku Lužnici v Táboře.

více

I/67 Karviná, most ev.č. 67-013

[15.03.2016]

více

I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037

[02.03.2016]

více

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice

[04.08.2015]

Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku.

více
www.exmost.cz

Profil společnosti

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o. se orientuje na speciální mostní činnosti a stavby mostů všech typů, tj. ocelových, spřažených, železobetonových, předepnutých a monolitických. SDS EXMOST navazuje na činnost svého předchůdce, firmy DOSTA EXMOST. Od roku 1997 se společnost člení na středisko specializovaných činností pro dopravní stavitelství, středisko staveb mostů a projekčně-inženýrské středisko. V roce 1999 se společnost rozrostla o středisko sanací mostů.

Společnost se kromě stavební činnosti věnuje projektování, supervizorství a zejména u soukromých společností i inženýrské činnosti u složitých mostních staveb. Dále se společnost, ve spolupráci s předními odborníky z celé ČR, ale i ze zahraničí, zabývá vývojem příhradových stavebnicových konstrukcí, vývojem nových technologií montáží a výhodnosti spojování dobrých vlastností ocelových a betonových částí mostních konstrukcí.

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o. je držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti a certifikátu podle ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu. V současné době probíhá proces zavádění systému managementu BOZP podle normy OHSAS 18001.

V roce 2003 bylo společnosti SDS EXMOST uděleno ocenění „most roku“ za výstavbu mostu přes Labe na silnici II/272 v Litoli.

V roce 2004 bylo společnosti SDS EXMOST společně s VHS Teplice a SaM Česká Lípa ocenění „most roku“ na výstavbu železničního mostu v km 19,456 tratě Děčín – Oldřichov.

Dále společnost získala ocenění Stavba Jihomoravského kraje, v roce 2003 za most přes Svratku na ulici Kšírova v Brně a v roce 2004 za stavbu Lávka přes brněnskou přehradu.

Vlastníkem společnosti je od roku 1997 Ing. Pavel Jankůj, který je současně ředitelem a jednatelem společnosti. V roce 2008 dosáhla společnost obratu 551 mil.Kč.