SDS EXMOST - stavby mostů všech typů

Aktuálně

II/137 Tábor Švehlův most

[30.06.2016]

Jedná se o most evid. č. 137-014 (Švehlův most) převádějící silnici II/137 přes řeku Lužnici v Táboře.

více

I/67 Karviná, most ev.č. 67-013

[15.03.2016]

více

I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037

[02.03.2016]

více

Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice

[04.08.2015]

Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku.

více
www.exmost.cz

Středisko speciálních činností

Od svého vzniku se naše společnost zabývá realizací nejrůznějších typů provizorních konstrukcí, nejenom mostů, ale i podpěrných skruží, těžkých lešení apod.

Máme za sebou i realizace provizorních přemostění našich největších říčních toků Labe a Vltavy.

Naše konstrukce jsou využívány při rekonstrukcích stávajících mostů k minimalizaci dopadů stavebních prací na plynulost provozu na převáděné komunikaci.